Banner

site-logo-2g

home3 bb Nieuws

 Over Notutekst
Notutekst, voor notulen en teksten is al klein en daarom niet klein te krijgen. 

We richten ons op de productie van tekst. Tekst voor doeleinden van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat daarbij centraal.

De eigenaar, Geertjan Benus, kent goede en betrouwbare collega’s in zijn markt. 
Hij zet u graag op hun spoor.

Hij deed gedurende nu ruim 23 jaar inspiratie op in één van de vier grote gemeenten van Nederland.

Notulen dienen de bedrijfsdoelen. Maar ook bij notulen kan het gaan om communicatie. De betekenis van de notulen in een matrix­organisatie voor de communicatie, is veel groter dan die voor de ondersteuning van management.

De eigenaar van Notutekst schrijft sinds 2009 columns in twee sociale netwerken: Ambtenaar 2.0 en het Nederlands Medianetwerk. Uit die columns blijkt zijn belangstelling voor ontwikkelingen in het maatschappelijke op uiteenlopende gebieden. Hij krijgt graag opdrachten waarbij hij teksten schrijft waarmee doelgroepen en doelen te bereiken zijn. En opdrachten waardoor hij informatie moet verzamelen voordat hij aan schrijven toe komt.

Hij schreef op eigen initiatief onder meer de volgende teksten:

Benutting van duurzame energie; een opdracht voor BV Nederland én voor de Industrie

ZZP en de overheid; de vruchten van Het Nieuwe Werken

Woordgebruik in onze samenleving en de politiek

De bouwwereld van Nederland

Inductiemanagement; het principe

Notutekst voor notulen en teksten

De overheid en eigenwaarde

Voor het schrijven van goede teksten zijn andere vaardigheden van essentieel belang dan voor het schrijven van notulen. Toch is er een verband. Hij beschreef dat op zijn pagina op Ambtenaar 2.0: De notulist en de (bedrijfs) journalistiek


De lijst met opdrachtgevers voor verslaglegging:
(Is niet volledig en strekt zich uit over 24 jaar)

Gemeente Utrecht, aan de diensten Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Welzijn, Onderwijs, Stadsbeheer, Culturele Zaken,  verschillende projectbureaus, Ingenieursbureau, Kabinet en Protocol gemeente Utrecht, verschillende wijkbureaus en de griffie van de gemeenteraad. 

Menkander Communicatie.

Ministerie Sociale Zaken. 

Bestuur Regio Utrecht. 

Stichting Welzijn Utrecht. 

Cosbo Stad Utrecht.

FNV Bouw en Houtbond. 

Deco mode retailmanagement. 

Vitens. 

Gemeente Nieuwegein.

Landelijke Wereldwinkels. 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 

Prorail.

Imtech.

Dierenbescherming.

Provincie Utrecht. 

ANWB. 

Lize.

Ziekenhuis Rijnstate. 

Hersenstichting. 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie. 

Beukenhorst.

WMO Raad De Ronde Venen. 

Rode Kruis Landelijk en Lokaal.

Johan Borgmanfonds.

Nederlandse Hartstichting.

Broadcast Magazine. 

Stedin.

UWV.

Rijkswaterstaat.

Vitens.

Reggefiber. 

Wishing Well.

Inkoopbureau Midden Nederland. 

Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten. 

VVE beheer Starrip. 

Haagse Nutsscholen. 

ING.

Nederlandse Vereniging van Journalisten. 

Bouwend Nederland (november/december 2016/januari 2017)

 

 

site-menu-rechts

   


copyright Notutekst  |  webdesign  |  Artikel inzenden  |  Offerte opvragen