Banner

site-logo-2g

home3 bb Nieuws


Corporate Communication

Bij een instelling van de overheid die onder meer gaat over inspraak en democratie is de lenigheid om met meningen om te gaan diep geworteld in de organisatie.

Het is in ieder geval voor iedere organisatie van belang om de managementcommunicatie, marketingcommunicatie en organisatiecommunicatie met elkaar in lijn te brengen. Gebrek aan congruentie tussen die vormen, wordt op den duur óók voelbaar aan de buitenkant.

De vraag is welke corporate identity de organisatie wil hebben. Die identity komt vaak mee met sleutel­figuren. Het is goed voor iedere organisatie om haar daarop scherp te houden. Iedere organisatie is meer dan haar sleutelfiguren afzonderlijk en samen kunnen zijn.

Wanneer de externe communicatieprofessional die toegevoegde waarde mag leveren, zegt dat ook al iets over de organisatie die de professional inhuurt. Een dergelijke organisatie maakt zijn transparantie al bij voorbaat geloofwaardig.

Een voorbeeld van een geschreven product voor een organisatie voor het openbaar bestuur, zou mijns inziens een dergelijk artikel kunnen zijn:

De kracht van de democratie is te organiseren

 

 

site-menu-rechts

   


copyright Notutekst  |  Artikel inzenden  |  Offerte opvragen