Banner

site-logo-2g

home3 bb Nieuws


Voorbeeld notulen uit 2003
Inhoudsopgave
Voorbeeld notulen uit 2003
Notulen welstand en monumenten gemeente Utrecht 11 februari 2003
notulen welstandscommissie gemeente Utrecht 11 februari 2003
notulen commissie Welstand en Monumenten gemeente Utrecht 11 februari 2003
notulen commissie welstand en monumenten gemeente Utrecht 11 februari 2003
Alle pagina's

Hieronder volgt een voorbeeld van notulen die ik schreef voor de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Utrecht. Ik schreef deze notulen destijds met veel plezier van 1997 tot en met februari 2003. In deze tijd leerde ik te luisteren naar architecten door de oren van de commissie/secretaris/voorzitter. De beeldende taal van de architecten was voor mij zeer inspirerend. Ik kon deze notulen niet meer terugvinden op het internet en gebruik daarom een voorbeeld uit mijn eigen archief. Op deze notulen zijn in maart 2003 aanpassingen aangebracht. Het gaat om openbare vergaderingen. De wijzigingen werden in de vergadering aangebracht.

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN

2003-03

Verslag van de tweehonderdtweeënvijftigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 11 februari 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht

Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter), J. Koning (ambtelijk secretaris), Th Hilhorst (adj. Secretaris), en de leden: K. Ottenheym,  V. Yanovshtchinsky,  R. van Wylick, G. Andela, de ambtelijke ondersteuning: B. van Santen (Monumenten), en G. Benus (Notutekst, notulist).

Afwezig: M. van Goor, D. Lambert, W. Smits (Stedenbouw).

OVERZICHT VERSLAG

A       Ingekomen stukken en mededelingen

B       Notulen Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 januari 2003

C       Algemeen

C 1    Biltstraat 156

D       Bouwplannen

D   1   Yalelaan (Uithof)

D   2   Biltstraat/Bekkerstraat

D   3   Universiteitsweg (Uithof)

D   4   Wilhelminapark 65

D   5   Maliebaan 76 - 78

D   6   Maliesingel 9

D   7   Kromme Nieuwegracht 39

D   8   Lange Elisabethstraat 4

D   9   Bemuurde Weerd WZ 15bis

D  10  Laan van Puntenburg

D  11  Techniekweg 22

D  12  Park de Koppel

 

Nagekomen plannen

D 13   Bemuurde Weerd OZ 11

E        Overige bouwplannen

Plannen met positief preadvies, zie lijst d.d. 23-01 2003

F         Reclames

F  1     Amsterdamsestraatweg 118

H         Rondvraag

 


 

site-menu-rechts

   


copyright Notutekst  |  Artikel inzenden  |  Offerte opvragen