Banner

site-logo-2g

home3 bb Nieuws


Blog
White paper (2), tekstschrijven en imagodoelstellingen

Feitelijk is tekstschrijven steeds een herordening. De schrijver ordent met zijn tekst feiten en meningen. Hij doet dat – als het goed is – op zijn persoonlijke unieke wijze. Niemand anders zou het zo doen als hij. Dat maakt een tekstschrijver van waarde. In dat opzicht is het schrijven van teksten iets anders dan het schrijven van verslagen van vergaderingen. Voor het maken van verslagen bestaan regels. Die regels zijn afgeleid van de doelstelling van de vergadering. En gedeeltelijk bepaalt de opdrachtgever daarbij de regels. Gaat het om minuten of gaat het om korte of uitgebreide samen­vattingen? De logica en de naakte feiten hebben de overhand bij het notuleren. Bij tekstschrijven gaat het vooral om het effect dat de schrijver wil sorteren. Dat neemt niet weg dat ook de tekstschrijver te maken heeft met regels – dan gaat het daarbij vooral om regels die direct afgeleid zijn van onze westerse cultuur, de op die cultuur gebaseerde communicatiewetenschappen en de inzichten die de communicatiewetenschappen met zich meebrengen.

Lees meer...
 
Voorbeeld notulen uit 2003

Hieronder volgt een voorbeeld van notulen die ik schreef voor de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Utrecht. Ik schreef deze notulen destijds met veel plezier van 1997 tot en met februari 2003. In deze tijd leerde ik te luisteren naar architecten door de oren van de commissie/secretaris/voorzitter. De beeldende taal van de architecten was voor mij zeer inspirerend. Ik kon deze notulen niet meer terugvinden op het internet en gebruik daarom een voorbeeld uit mijn eigen archief. Op deze notulen zijn in maart 2003 aanpassingen aangebracht. Het gaat om openbare vergaderingen. De wijzigingen werden in de vergadering aangebracht.

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN

2003-03

Verslag van de tweehonderdtweeënvijftigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 11 februari 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht

Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter), J. Koning (ambtelijk secretaris), Th Hilhorst (adj. Secretaris), en de leden: K. Ottenheym,  V. Yanovshtchinsky,  R. van Wylick, G. Andela, de ambtelijke ondersteuning: B. van Santen (Monumenten), en G. Benus (Notutekst, notulist).

Afwezig: M. van Goor, D. Lambert, W. Smits (Stedenbouw).

Lees meer...
 
White paper - Verslaglegging van bestuursvergaderingen

Voorbeeld van een opdracht aan de notulist: ‘Op naam, samenvattend, uitgebreide versie’. De opdrachtgever bij de (lokale) overheid is voor een zzp-er nooit een bestuur of een commissie. Die opdracht­gever is een ambtenaar. In het geval van een raadscommissie van een lokaal bestuur is de griffier van de gemeenteraad de opdrachtgever.

In dit verband is het ook van belang te beseffen dat de notulist de secretaris niet is. De notulist heeft te maken met de secretaris/opdrachtgever en benut hooguit de reacties van de voorzitter in de vergadering op de inbreng om te weten welke informatie hij moet opnemen dan wel links moet laten liggen. Het maken van een samenvatting is aan de secretaris.

Bovendien is van belang te beseffen dat de voorzitter van raadscommissies raadsleden zijn. Organen in de gemeente die daarover gaan, benoemen de voorzitter – dat kan het presidium zijn, bijvoorbeeld.

Lees meer...
 
«StartVorige123456VolgendeEinde»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

site-menu-rechts

   


copyright Notutekst  |  Artikel inzenden  |  Offerte opvragen